Javni natječaj za financiranje manifestacija u 2016. godini

 

 

Odluka o raspodjeli sredstava za manifestacije 2016

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/16.), Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka objavljuje

Javni natječaj za financiranje manifestacija u 2016.godini

Jedinstveni upravni odjel poziva zainteresirane udruge koje su programski usmjerene na organizaciju i provođenje manifestacija, a čiji je cilj

  1. očuvanje kulturne baštine i tradicije,
  2. promicanje gospodarstva,
  3. promicanje kulturne baštine i tradicije

na Javni natječaj u cilju zadovoljavanja javnih potreba.

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Satnica Đakovačka, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Satnica Đakovačka putem organiziranja manifestacija, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

  • biti upisane u Registar udruga
  • biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 71/14)
  • voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
  • ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 18. ožujka 2016. godine.

Svaka udruga može prijaviti više od jednog projekta u okviru ovog javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2016.godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
Jedinstveni upravni odjel
Ante Starčevića 28,
31421 Satnica Đakovačka

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje manifestacija u 2016. godini

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr najkasnije do 3.ožujka 2016.

 

PRILOZI

Upute-za-prijavitelje-Manifestacije 2016

Obrazac-za-prijavu-Manifestacije 2016

B2-Obrazac-proračuna Manifestacije 2016

B9-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

B3-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Izvješće-o-utrošenim-sredstvima-3

Skip to content