Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2023.godini

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje projekata udruga građana od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2023. godinu.

Predmet financiranja su projekti čije se aktivnosti provode u području:

  1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
  2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
  3. zaštite okoliša i zdravlja
  4. zaštite i promicanja ljudskih prava i sloboda, i građanskih inicijativa
  5. psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti
  6. radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama
  7. poboljšanja kvalitete života starih osoba
  8. skrbi o umirovljenicima
  9. poboljšanje kvalitete života zajednice
  10. promicanje gospodarstva

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

PRILOZI

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje

Privola

Obrazac za prijavu

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izvješće o utrošenim sredstvima

Skip to content