Prethodni postupci u arhivi

Troškovnik građevinskih radova na krovištu i iznad stropa kata Doma kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti

Dokumentacija- Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnja višenamjenske javne građevine u Satnici Đakovačkoj

Prijedlog projektnog zadatka – Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinse dozvole i izgradnju višenamjenske javne građevine u Satnici Đakovačkoj

 

Komentiraj

Skip to content