Financiranje javnih potreba u kulturi u 2017. godini

Odluka o financiranju projekata za provođenje javnih potreba u kulturi u 2017. g.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka za 2017. g.

Upute za prijavitelje na natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka za 2017 . g.

Obrazac proračuna za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka za 2017. g.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac prijave za dodjelu potpore iz sredstava proračuna Općine Satnica Đakovačka za financiranje javnih potreba u kulturi za 2017. g.

Izvješće o utrošenim sredstvima isplaćenim iz Proračuna Općine Satnica Đakovačka

Izvješće o korištenju potpore iz sredstava Proračuna Općine Satnica Đakovačka

Komentiraj

Skip to content