Financiranje javnih potreba u sportu u 2017. godini

Odluka o financiranju projekata za provođenje javnih potreba u sportu za 2017. g

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2017. g.

Uputa za prijavitelje na natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2017. g.

Nacrt ugovora o dodjeli sredstava

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac prijave za dodjelu potpore iz sredstava Proračuna Općine Satnica Đakovačka za financiranje sportskih udruga u 2017. g.

Izvješće o utrošenim sredstvima isplaćenim iz Proračuna Općine Satnica Đakovačka

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Komentiraj

Skip to content