Natječaji za financiranje udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i članka 12. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/17.), Jedinstveni upravni odjel na prijedlog Općinskog načelnika donosi GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA 2018. GODINU. Ovim Planom utvrđuje se godišnji raspored natječaja, javnih poziva i drugoj programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Proračuna Općine Satnica Đakovačka.

Komentiraj

Skip to content