Odluka o izuzimanju obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića

Temeljem članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni … Više

Plan upisa djece u DV Petar Pan Satnica Đakovačka 2023/2024

Zahtjevi za upis u Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka zaprimati će se od 5. lipnja 2023. do 16. lipnja 2023.godine u Dječjem vrtiću Petar Pan Satnica Đakovačka, na adresi Ante Starčevića 26, Satnica Đakovačka svaki radni dan od 7:00 … Više

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „Satnica Đakovačka“

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka KLASA: 351-02/23-01/02, URBROJ:2158-34-01-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog … Više

2. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka za 2023. godinu

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/18.), općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka objavljuje 2. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka … Više

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „SATNICA ĐAKOVAČKA“

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka KLASA: 351-02/23-01/02,  URBROJ:2158-34-01-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka objavljuje JAVNU … Više

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2023.godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: – provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata – poticanje i promicanje sporta – … Više

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: „Radnik/ca za pomoć starijim i nemoćnim osobama“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0298 u okviru otvorenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ,,Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ i članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe ,,Strossmayer“ od 15. ožujka 2018. godine, … Više

Skip to content