Javni natječaj za prijam u službu stručnog savjetnika za računovodstvene i financijske poslove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj upravi (Narodne novine br. 86/08, 161/11), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu stručnog savjetnika za računovodstvene i financijske … Više

Poziv na dostavu ponude (BJN 03/15)

Predmet nabave je izmjena postojeće unutrašnje stolarije i unutrašnje uređenje na objektu Društvenog doma Općine Satnica Đakovačka.   PRILOZI Poziv-na-dostavu-ponude-Izmjena-postojeće-unutrašnje-stolarije-i-unutrašnje-uređenje

Poziv na dostavu ponude (BJN 04/15)

Predmet nabave su radovi na toplinskoj izolaciji pročelja na objektu Društvenog doma Općine Satnica Đakovačka.   PRILOZI Poziv-na-dostavu-ponude-Nabava-radova-toplinske-izolacije-pročelja

Poziv na dostavu ponude (BJN 02/15)

Predmet nabave su Usluge izrade Strategije razvoja Općine Satnica Đakovačka koji je temeljni dokument za prijavu projekata na prihvatljive natječaje i javne pozive.   PRILOZI Poziv-za-dostavu-ponude-Usluge-izrade-Strategije-razvoja-Općine-Satnica-Đakovačka  

Poziv na dostavu ponude JN 02/14

Predmet nabave su građevinski radovi na krovištu i iznad stropa Doma kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti.   PRILOZI Poziv na dostavu ponude – Građevinski radovi na krovištu i iznad stropa Doma Kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti  

Natječaj za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Program “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća” sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Na temelju članka 7. Pravilnika o sufinanciranju programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća” na području Općine Satnica Đakovačka Povjerenstvo za provedbu postupka sufinanciranja programa “Povećanje energetske … Više

Prethodni postupci u arhivi

Troškovnik građevinskih radova na krovištu i iznad stropa kata Doma kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti Dokumentacija- Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnja višenamjenske javne građevine u Satnici Đakovačkoj Prijedlog projektnog zadatka – Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje … Više

Skip to content