Proračun

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi. Proračun predlaže načelnik općine, kao izvršno tijelo, a donosi ga Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

 

Vizualizacija proračuna za 2015. godinu - po stanovniku

 

Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine.

 

Plan razvojnih programa Općine Satnica Đakovačka za 2017., 2018. i 2019. g.

Plan kapitalnih ulaganja Općine Satnica Đakovačka za 2017. g.

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Satnica Đakovačka za 2016., 2017. i 2018. g.